Matematiksel Beceri Edindirme ve Uygulama Atölyesi

Matematiksel düşünme, anlama, kavrama ve bakış açısı geliştirerek atölye ortamında uygulamalı yaparak yaşayarak farklı bakış açısı geliştirilmesi sağlanır. Modellemelerle eğlenceli bir şekilde tam öğrenme tam başarı amaç edinmiştir.

Tüm Matematik konuları, algılatıp kavratılır ve sınavlara hazırlıkta tam başarı sağlanır